Bilirsinizmi ki?

İnsan bədənində 250 ml Red Bull bankasında olduğundan 70 dəfə çox taurin var.

Mənbə: Belli, DC. Taurin və TPN məhlulları? Qidalanma 1994; 10: 82-84