Red Bull Enerji İçkisinin tərkibindəki su haradan gətirilir?

Bütün dünyada yüksək keyfiyyəti təmin etmək üçün Red Bull-un əsas istehsal ocağı Avstriya və İsveç dağlarında yerləşir. Su həmin yerə yaxınlıqda olan bulaqlardan gətirilir ki, o da yüksək keyfiyyətə malik Alp suyu ilə bizi təmin edir. Alp dağlarından süzülən su dünyada ən təmiz su ehtiyatlarından biridir.