Red Bull Enerji İçkisinin tərkibi necə hazırlanır və haradan gətirilir?

Red Bull-un tərkibində olan su yüksək keyfiyyətli alp suyudur ki, o da Avstriya və İsveç Alp dağlarından gətirilir. Şəkər şəkər çuğundurundan alınır.                                                                                                                                                                     

Taurin, kofein, vitaminlər kimi inqredientlər  isə davamlı və yüksək keyfiyyəti təmin etmək üçün sintetik şəkildə hazırlanır. Bütün tərkibi ərzaq təhlükəsizliyi qaydalarına cavab verir. Davamlı və yüksək keyfiyyəti təmin etmək üçün sintetik formada hazırlanması faktı bunu sübut edir.