Red Bull Energy Drink inqrediyentləri
 • Kofein

  kofein hələ lap qədim zamanlardan çay, qəhvə, kakao dənələri və kola fındıqları kimi mənbələrdən alınaraq istifadə olunan və insan orqanizminə canlandırıcı təsir göstərən maddə kimi tanınırdı.

 • Taurin

  Taurin insan orqanizmində təbii şəkildə mövcud olan aminoturşudur və gündəlik qidada mövcuddur. O geniş bioloji proseslər kütləsinə daxildir.

 • B-qrup vitaminləri

  Vitaminlər normal bədən funksiyasını qoruyub saxlamaq üçün tələb olunan vacib qida mikroelementidir.

 • Şəkər

  Red Bull Energy Drink şəkər çuğundurundan alınmış şəkərlə istehsal edilir.

 • Alp Bulağının Suyu

  Red Bull üçün istifadə edilən su ən yüksək keyfiyyətə malik təmiz Alp suyudur, bu su Avstriya və İsveçrənin istehsal sahələrinin yaxınlığında yerləşən bulaqlardan götürülür.